Vispārīgie noteikumi

SVARĪGA INFORMĀCIJA! Serla Club tiks slēgts 2019. gada 3. Jūnijā! LASIET VAIRĀK.

Klubā Serla Club biedri var krāt kodus, saņemt punktus, saņemt prēmijas, kā arī piedalīties dažādos pasākumos un izmantot piedāvājumus. Priekšrocības paredzētas tikai kluba biedriem, un informācija par priekšrocībām tiek nosūtīta galvenokārt pa e-pastu. Gādājiet, lai jūsu klienta dati būtu pareizi.

Lai piedalītos, reģistrējiet savu personīgo kontu kluba vietnē. Reģistrācija ir bez maksas un ir spēkā, kamēr netiek paziņots par pretējo. Klubā Serla Club var iestāties jebkura persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un pastāvīgi dzīvo Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā. Viena persona var pārstāvēt tikai vienu biedru, tas ir, sevi. Lai kļūtu par kluba biedru, personai jānorāda savs īstais vārds un derīga personiskā e-pasta adrese.

Biedrs pilnībā atbild par savu paroli un reģistrēto e-pasta adresi. Ja kāda persona izmanto biedra lietotājvārdu vai paroli, uzskatāms, ka šī persona ir biedrs. Sniedzot savu datus "Metsä Tissue", klients atļauj tos apstrādāt atbilstoši to reģistrēšanas nolūkam. No kluba var izstāties jebkurā laikā, un klients var pieprasīt, lai viņa vai viņas reģistrētie dati tiktu dzēsti. No kluba var izstāties, izmantojot saiti, kura iekļauta pēdējā e-pastā, ko atsūtījis klubs. Izstājoties no kluba, biedrs zaudē visus sakrātos punktus.

Punktus var iegūt no kodiem, kas iekļauti Serla izstrādājumu iepakojumos, kā arī piedaloties kluba pasākumos. Jāņem vērā, ka ne visi Serla izstrādājumi ietver kodus. Iegūstamo punktu skaits ir norādīts kluba vietnē. "Metsä Tissue" ir tiesības mainīt dažādiem izstrādājumiem un pasākumiem piemērojamo punktu skaitu un to derīguma termiņu. 03.06.2019. plkst. 23.59 punkti tiks automātiski noņemti no konta un tos vairs nebūs iespējams apmainīt pret balvām.


Vietnē paredzētās prēmijas var saņemt, izmantojot punktus. Atkarībā no prēmiju veida tās tiks nogādātas pa pastu klientam mājās, tās varēs lejupielādēt vai parādīt tieši vietnē vai saņemt e-pastā. Parasti balvas tiek piegādātas 3–4 nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Balvas tiks piegādātas tikai tajā valstī, kuras klubā klients ir reģistrējies. Balvas nevar atdot atpakaļ. Klubs Serla Club neatbild par pakalpojumiem un precēm, ko piedāvā vai ražo mūsu partneri, par to izraisītajiem defektiem vai pretenzijām. Katrs uzņēmums ir atbildīgs par savām precēm un pakalpojumiem. Klubs Serla Club neatbild par e-pastiem, kas nonāk nevēlama e-pasta kategorijā, vai uz nepareizu adresi piegādātiem e-pastiem un klienta tehniskajām problēmām, kas rodas, digitāli lejupielādējot vai citādi saņemot balvas.

"Metsä Tissue" saglabā tiesības grozīt, atcelt vai citādi mainīt klubu un tā noteikumus, nesniedzot atsevišķu paziņojumu. "Metsä Tissue" saglabā tiesības liegt lietotājam piekļūt vietnei vai atcelt dalību klubā, ja dalībnieks neievēro noteikumus. Ir aizliegts mainīt programmu vai traucēt vietnes darbību, kas saistīta ar klubu. Ja organizētājam ir pamatotas aizdomas, ka dalībnieks krāpjas vai ietekmē rezultātus, pārkāpjot noteikumus, vai veic citas aizliegtas darbības, organizētājam ir tiesības liegt dalībniekam piedalīties. "Metsä Tissue" vai uzņēmuma sadarbības partneri, kas piedalās kluba darbības plānošanā un īstenošanā, neatbild par zaudējumiem, ko dalībniekam rada dalība klubā.

Šie noteikumi attiecas uz visām darbībām, kas saistītas ar klubu Serla Club. Reģistrējot kontu, dalībnieks apstiprina šos noteikumus.
 

"Metsä Tissue" saglabā tiesības mainīt šos noteikumus.

 


Paziņojums par privātumu

Šajā Serla tīmekļa vietnē un Serla Club paziņojumā par privātumu („Paziņojums par privātumu”) ir raksturota mūsu datu apstrādes prakse, tostarp sniegts apraksts par vāktajiem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti. Šo Paziņojumu par privātumu var bez brīdinājuma mainīt, ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

1.   Datu pārzinis

 

Metsä Tissue Oyj, galvenā biroja juridiskā adrese: Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Somija

2.   Kontaktpersona

Sazinieties ar mums pa e-pastu, rakstot uz adresi: privacy@metsagroup.com

 

 

 

3.   Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

Metsä Tissue ir daļa no Metsä Group. Personas datus izmanto Metsä Tissue un tā meitasuzņēmumi, kā arī Metsä Group uzņēmumi, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas.

Cilvēki, kuru personas datus apstrādā, ir Serla tīmekļa vietnes apmeklētāji, Serla Club biedri un visas personas, kuras sniedz atgriezenisko saiti. 

Metsä Tissue izmanto visus personas datus, kas vākti saistībā ar datu subjekta pieprasīto pakalpojumu sniegšanu. Metsä Tissue var izmantot personas datus arī uzņēmējdarbības analīzes un darbības atbalstam, produktu un pakalpojumu uzlabošanai, satura personalizācijas un reklāmas mērķiem.

Mūsu veiktās datu vākšanas un apstrādes juridiskais pamats gadījumos, kad jūs pārlūkojat tīmekļa vietni, ir likumīgas intereses vākt datus par vietnes apmeklētājiem ar nolūku attīstīt pakalpojumus un nodrošināt mērķtiecīgu reklāmu, lai uzlabotu reklamēšanas pieredzi. Ja jūs sniedzat atgriezenisko saiti, uzņēmumam Metsä Tissue ir likumīgas intereses apstrādāt šos datus, lai pilnveidotu produktus un pakalpojumus, kā arī sniegtu atbildes uz atgriezenisko saiti, ja tādas tiek pieprasītas. Mums ir pastāvīgas līgumattiecības ar Serla Club biedriem, un mēs vācam un apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumus, kuri mums ir jāsniedz, pamatojoties uz minēto līgumu. Tiešā mārketinga mērķiem mēs lūdzam piekrišanu dažādu mārketinga kanālu izmantošanai, un, ja informācija par jums netiek vākta un apstrādāta saistībā ar citiem pakalpojumiem, personisku informāciju vāc un apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu. Jūs arī varat atstāt savus personas datus, piedaloties kādā mārketinga kampaņā vai līdzīgā pasākumā. Tādā gadījumā Metsä Tissue noslēdz ar jums līgumu, saskaņā ar kuru uzņēmums Metsä Tissue ir atbildīgs par jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu (t. i., piedalīšanos loterijā, viedokļa sniegšanu par Metsä Tissue produktiem vai pakalpojumiem), un jūsu dati tiek vākti un apstrādāti, pamatojoties uz minēto līgumu. 

Metsä Tissue neizpauž personas datus nesankcionētām trešām personām. Metsä Tissue var apmainīties ar personisku informāciju ar trešām personām, kuras uzņēmums ir iesaistījis pakalpojumu sniegšanā. Šiem uzņēmumiem ir līgumā noteikts pienākums izmantot tiem izpaustos personas datus vienīgi nolīgto pakalpojumu sniegšanai. Metsä Tissue var izpaust personas datus iestādēm vai trešām personām, ja tas ir noteikts spēkā esošajos tiesību aktos.

 

4. Apstrādātie personas dati

Tādi personas dati kā:

·    vārds un uzvārds;

·    ielas nosaukums un mājas numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts;

·    tālruņa numurs;

·    e-pasta adrese;

·    dzimums;

·    mājsaimniecības lielums;

·    dzimšanas datums.

 

 

Personas dati,  kas tiek vākti saistībā ar pakalpojuma / tīmekļa vietnes utt. lietošanu, piemēram:

·    pakalpojuma / tīmekļa vietnes lietošana;

·    informācija par ierīci;

·    pieteikšanās informācija;

·    IP adrese;

·    informācija par atrašanās vietu;

·    sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas;

·    attiecībā uz kluba biedriem — pasūtītās balvas;

·    attiecībā uz kluba biedriem — ievadītie kodi.

 

 

5. Parastie informācijas avoti un sīkdatnes

 

 

Personas datus persona sniedz pati, reģistrējoties un izmantojot Club, tīmekļa vietni un sniedzot atgriezenisko saiti. Metsä Tissue vāc personas datus arī saistībā ar personas izmantoto pakalpojumu.

Lai uzlabotu un padarītu personiskāku jūsu pārlūkošanas pie-redzi, mēs savās tīmekļa vietnēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa pārlūks saglabā lietotāja ierīcē. Plašāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama šādā adresē:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx

Lietojot pakalpojumu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Ja vēlaties atspējot sīkdatnes, lai uzzinātu, kā to izdarīt, jums ir jāatver savas pārlūkprogrammas palīdzības izvēlne. Ja nepiekrītat saņemt sīkdatnes, jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt pakalpojumam vai to izmantot.

 

6. Izpausto datu parastie galamērķi un vai dati tiek pārsūtīti uz valstīm ārpus ES/EEZ

 

Metsä Tissue var apstrādāt datus tajās jurisdikcijās, kur uzņēmums darbojas. Dažkārt Metsä Tissue izmanto ārējos pakalpojumu sniedzējus, kas uzņēmuma vārdā vāc, izmanto, analizē un citādi apstrādā informāciju. Šiem pakalpojumu sniedzējiem personiskā informācija, kas tiem tiek darīta zināma, ir jāizmanto vienīgi to pakalpojumu sniegšanai, kuriem Metsä Tissue tos nolīdzis.  Metsä Tissue arī var apmainīties ar jūsu personisko informāciju, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu spēkā esošo tiesību aktu un noteikumu prasības, tiesvedības vai izpildāma valdības pieprasījuma vajadzībām.

Personas datus var apstrādāt ES/EEZ un ārpus ES/EEZ. Metsä Tissue pārsūtīs jūsu personisko informāciju ārpus ES/EEZ vienīgi saskaņā ar kādu no turpmāk minētajiem juridiskajiem pamatiem:

• Eiropas Komisija uzskata, ka saņēmējvalsts nodrošina jūsu personiskās informācijas pienācīgu aizsardzību;

• attiecībā uz personiskas informācijas pārsūtīšanu uz trešajām valstīm, izmantojot parauga klauzulas, kuras izstrādājusi Eiropas Komisija, mēs esam ieviesuši atbilstošas garantijas pārsūtīšanai; vai

• jūs esat snieguši piekrišanu pārsūtīšanai, vai arī saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem pastāv cits juridiskais pamats pārsūtīšanai.

 

7. Datu drošība

Ar personas datiem rīkojas piesardzīgi un konfidenciāli. Personas datiem piekļūst tikai tie darbinieki, kuriem personas dati ir jāapstrādā darba pienākumu izpildei.

Lietotāji piesakās sistēmā, kurā ir personas dati, vai nu ievadot savu lietotājvārdu un paroli, vai izmantojot vienreizējas pieteikšanās tehnoloģiju. Lai saņemtu lietotāja tiesības, ir vajadzīgs atsevišķs Metsä Tissue norādītu darbinieku apstiprinājums.

Visus personas datus aizsargā, izmantojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus datu drošības pasākumus, kurus regulāri pārskata un kas ir vērsti pret nejaušu vai pretlikumīgu piekļuvi, datu pārveidošanu, iznīcināšanu vai citādu apstrādi, tostarp nesankcionētu izpaušanu un pārsūtīšanu. Šie pasākumi ietver pienācīgu ugunsmūru izveidi, drošas serveru telpas un mūsdienīgu pārvaldības praksi attiecībā uz piekļuvi IKT sistēmai.

 

 

8. Jūsu tiesības

 

 

 

 

 

 

Jums ir tiesības:

• piekļūt saviem personas datiem, tos atjaunināt, dzēst un labot. Club biedri var izmantot šīs tiesības, reģistrējoties pakalpojuma saņemšanai un virzoties uz lapu Mans profils;

• atsaukt savu piekrišanu, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Pamatojoties uz piekrišanu, jūsu datus apstrādā mārketinga mērķiem, un jūs varat atsaukt savu piekrišanu vēlākais pēc tam, kad esat saņēmuši jaunāko tiešā mārketinga ziņu;

• iebilst pret jūsu personas datu izmantošanu, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus savās likumīgajās interesēs; un

• pieprasīt, lai Metsä Tissue ierobežo jūsu personas datu apstrādi; un

• saņemt savus personas datus mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt šādu informāciju citam datu pārzinim, ja esat snieguši savus personas datus uzņēmumam Metsä Tissue un šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz līgumu vai jūsu piekrišanu.

Jūs varat izmantot iepriekš minētās tiesības, piesakoties pakalpojuma saņemšanai un virzoties uz lapu Mans profils. Alternatīvi jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mūsuprivātumam veltīto vietni, apmeklējot mūs klātienē vai rakstot uz šajā 8. iedaļā norādīto pasta adresi. Metsä Tissue var lūgt rakstiski precizēt pieprasījumu, un, pirms uz to atbildēt, uzņēmums vienmēr jūs identificēs.

Ja neesat apmierināti ar to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei, kas ir atbildīga par atbilstības uzraudzīšanu spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

Pieprasījumi iesniedzami rakstveidā, adresējot tos
Metsä Tissue Oyj

Adresāts:  Legal Services

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

Somija

 

Pieprasījumus var iesniegt klātienē
Revontulenpuisto 2

020100 Espoo

Somija

Iesniedzot pieprasījumu klātienē, ir jāuzrāda derīga identifikācijas karte ar fotogrāfiju.

 

 

 

 

 

 

9. Datu saglabāšanas politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsä Tissue pārdevēju/klientu/kontaktpersonu datus glabā visā Metsä Group pastāvēšanas un pārdevēju/klientu sadarbības ciklā, un sadarbības beigās personas datus iezīmē kā pasīvus; pēc tam tos vairs aktīvi neizmanto. Personas datus, kas iezīmēti kā pasīvi, dzēš vēlākais sešus mēnešus pēc tam, kad tie kļuvuši pasīvi.

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi un personalizētu to. Lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka izmantojam sīkdatnes. Uzzināt vairāk. Aizvertu